KAPSAMLI GTİP ÇALIŞMASI

  • Gümrük Müşavirlerimiz, Müşteri Danışmanları aracılığıyla ya da direk olarak sizler tarafından kendilerine iletilen eşyalarınGümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, gerekli gördükleri tüm soruları yönelterek, üretici/gönderici firmanın internet sitelerinde araştırma yaparak en ufak ayrıntıları da dikkate alıp hata riskine fırsat vermeyecek şekilde tespit etmektedirler.
  • Günlük yapılan bu tespitlerin yanı sıra talep edilen periyotta, tüm ürün gamları için detaylı GTİP çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar istenirse sistem üzerinden yapılabileceği gibi sahada birebir eşyaları görerek de yapılabilmektedir.
  • Bu sayede konumuzun başlangıcı olan eşya GTİP tespitinde hata payını sıfıra indirgeyerek riskleri oluşmadan yok edebilirsiniz.
  • Riskleri engellemenin yanında doğru GTİP tespiti performans ve maliyet açısından da bir çok kazanım elde etmenizi sağlamaktadır.